Tuindorp Vreewijk 100 jaar

Het jubileumjaar van Tuindorp Vreewijk loopt ten einde. Een mooi moment om terug te blikken en de mooie momenten opnieuw te herbeleven. Op 26 maart vieren de betrokkenen de viering van de 100ste verjaardag van de tuindorp. Iedereen is van harte welkom!

Als voorproefje, delen we alvast de ervaring van Peter de Klerk, voorzitter Stichting Vreewijk 100 jaar
en een van de actieve betrokkenen.

“ In 2016 vierde Tuindorp Vreewijk zijn 100-jarig bestaan. Een bijzondere viering in een uniek stukje Rotterdam. Deze groene oase op Zuid, het grootste tuindorp van Europa, werd gesticht door de leden van de Rotterdamse elite, betrokken ondernemers van het soort dat we nu nauwelijks nog kennen. Zij gaven met hun initiatief de aanzet voor een nieuwe vorm van volkshuisvesting.

Plattegrond Vreewijk
Plattegrond Vreewijk

Met de naam Vreewijk gaven zij uitdrukking aan hun oprechte wens naar vrede, middenin de Eerste Wereldoorlog. Om de herinnering daaraan levend te houden is in 2016 de onderscheiding “In Vrede’s naam” in het leven geroepen, die op 16 november voor het eerst werd uitgereikt aan VluchtelingenWerk Nederland.

Maaltijden

Bijzonder succesvol waren de meer dan twintig maaltijden die gedurende het jubileumjaar op verschillende plekken in de wijk zijn georganiseerd, voor in totaal meer dan 1.200 deelnemers. Deze maaltijden waren altijd uitverkocht. Resto van Harte en het Zadkine Startcollege borduren in 2017 voort op dat succes. Leerlingen krijgen de kans om regelmatig voor een gezelschap van zestig personen een diner te bereiden en te serveren. Bewoners uit Vreewijk bleken zich na die succesvolle wijkmaaltijden in 2017 in groten getale te melden bij andere locaties van Resto van Harte, zelfs in het Oude Noorden. Dat is dus niet meer nodig. Zij kunnen binnenkort op de Frankendaal weer bij elkaar komen voor een gezamenlijke maaltijd, met een voor iedereen betaalbaar en smakelijk driegangen-menu.

Aan Tafel - pizza in de Enktuin
Aan Tafel – pizza in de Enktuin

Fabeltjeskrant

Dankzij de viering van het 100-jarig bestaan is er ook meer bekend geworden over de oorsprong van de Fabeltjeskrant in Tuindorp Vreewijk. Leen Valkenier schreef de teksten van alle afleveringen, en bracht zijn jeugd door in Tuindorp Vreewijk. Tijdens de oorlog was hij met andere jonge Vreewijkers regelmatig te vinden achter de geblindeerde ramen van het “buurthuis” van de Hervormde gemeenschap, naast de Vredeskerk. Dat was de enige plek waar de jonge twintigers zonder veel gevaar hun woede op de Duitse bezetters konden botvieren. Dat deden ze in liedjes, grappen en scènes die voor een groot deel door Leen werden geschreven. Hij viel toen al op door zijn scherpe teksten. Dat hij ook goed kon observeren bleek toen in 1968 de eerste afleveringen van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse televisie verschenen.

Artikel Fabeltjeskrant Maasstad voorjaar 2006
Artikel Fabeltjeskrant Maasstad voorjaar 2006

Herinneringen

Bij veel van degenen met wie hij die oorlogsjaren in Vreewijk had doorgebracht, kwamen de herinneringen aan die tijd weer naar boven. Want de karakters van sommige dieren die Leen opvoerde, leken toch verdacht veel op die van vrienden en vriendinnen uit die tijd! Zo werden de decors gebouwd door Han en Fred Kullberg, zoons van een aannemer die gevestigd was in werkplaats De Uil, tussen het Heggepad en de Dreef. In Ed en Willem Bever herkende je deze broers onmiddellijk. En wat te denken van Juffrouw Ooievaar, die veel gelijkenis vertoonde met Jopie Donkervoort, de eigenzinnige verpleegster die goed kon declameren en graag de hoofdrol voor zich opeiste, en die later met Han Kullberg zou trouwen. Tegenover Jan Straayer, een van die jongeren, bevestigde Leen die vermoedens tijdens een toevallige ontmoeting in de trein in de jaren ’70. Jan, de kletsmajoor van het stel die altijd alles aan elkaar praatte, vormde Leen’s inspiratie voor meneer de Uil.

Lede gezien vanaf de Dreef
Lede gezien vanaf de Dreef

De verzameling van materiaal over de oorsprong van de Fabeltjeskrant gaat nog door. In 2018, 50 jaar na de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant, staat Rotterdam uitgebreid stil bij deze bijzondere Vreewijk-connectie. Daarover later meer.”

Heb je het jubileumjaar van Tuindorp Vreewijk gemist of wil je het nogmaals herbeleven?
Aanstaande zondag wordt er op de Enktuin, bij een pizzamaaltijd tussen 16.00 en 18.00 uur teruggeblikt op de mooie momenten. Kijk voor meer info op: Vreewijk100jaar 

_______________________________________________________________________________________________

Voor meer leuke blogs kijk op ZieZuid Blogs

De Orgelzolders, het huis van Joodse onderduikers

Ongeveer tien jaar geleden is er een bijzondere ontdekking gedaan in de Breepleinkerk in Tuindorp Vreewijk. In deze kerk zijn namelijk spullen gevonden van onderduikers tijdens de tweedewereldoorlog. Drie Joodse echtparen woonden vanaf 1942 boven het orgel. Hoe kwamen ze daar terecht? Ik laat me graag meenemen in het verleden door Henk den Haan.

Continue reading “De Orgelzolders, het huis van Joodse onderduikers”